Català / Castellano 

 QUADERNS ATA

¿Què és un Quadern ATA?

És un document d’Admissió Temporal de mercaderies vàlid en els països membres de la Cadena ATA que substitueix els documents nacionals d’exportació i importació temporal, en certs supòsits i complint determinats requisits.

Les administracions Duaneres de tots els països han anat concedint, des de fa anys, certes facilitats per la circulació de mercaderies amb la finalitat d’estimular les relacions comercials entre els diferents països.

Per aquest motiu, el 6 de desembre de 1961 es signa el Conveni Duaner ATA d’Admissió Temporal de Mercaderies i, posteriorment, el 26 de juny de 1990 el Conveni d’Estambul.

Per a què serveix un Quadern ATA?

Perquè qualsevol tipus de mercaderia, que no sigui de naturalesa perible (aliments o begudes), o que requereixi una elaboració o reparació, pugui viatjar fora de les seves fronteres per:

· Ser mostrada en Fires i Exposicions, de caràcter comercial, tant privades com oficials.
· Que els representants comercials ensenyin els seus mostreig en diferents països sense necessitat de canviar de documents.
· Moure mercaderies i equips per la realització de treballs de tipus professional: premsa, ràdio, cinema, instal•lacions tècniques, teatre, esdeveniments esportius, etc.

Avantatges d’utilitzar un Quadern ATA

Les avantatges més destacades són:

· Rapidesa i facilitat en l’obtenció del document
· Baix cost
· Possibilitat de viatjar amb un gran nombre de països amb el mateix document
· Agilització i simplificació dels tràmits duaners
· La garantía és única, amb independència del nombre de països que es vagin a visitar

Quí són els emissors dels Quaderns ATA’s?

Les Cambres de Comerç són les encarregades d’emetre aquesta documentació

Països adscrits als Quaderns ATA

Els països adscrits al conveni ATA són:
www.plancameral.org Exportación temporal de cuadernos ATA / Paises adscritos

Elements importants alhora de confeccionar el Quadern ATA

El material del Quadern ATA s'haurà de descriure amb els idiomes que marqui el país, així com s'haurà de dipositar una garantía que s'exigeixi per possibles reclamacions dels drets duaners.

Si vol conèixer quin és el idioma en el qual s'ha de confeccionar el Quadern ATA i quina és la quantitat que s'ha de deixar com a garantía pot clickar en el país corresponent.

La persona que vagi amb el Quadern ATA s’haurà d’incloure en l'apartat de la sol·licitud "NOM, COGNOMS I DNI de la persona que acompanyarà el Quadern ATA". En cas de que l’empresa no faci constar cap persona o empresa, aleshores La Cambra emetrà el Quadern amb Qualsevol persona identificada per l'empresa. En aquest cas, l'empresa haurà de fer un escrit de la persona autoritzada a dur el Quadern ATA.
 
Accés:
NIF:
Password:
Registrar-se
Recuperar contrasenya